Wacław Potocki


V
Z przybyciem armii tureckiej mogła się rozpocząć właściwa akcja wojenna. Początek czwartej części poświęca Potocki obszernemu opisowi obozu nieprzyjacielskiego.
„Zabielały się góry i Dniestrowe brzegi, rzekłby kto, że na ziemię świeże spadły śniegi, skoro Turcy stanęli” i swoje „okiem nie przemierzone rozbili namioty”.
By tym więcej uwydatnić doniosłość odniesionego przez Polaków zwycięstwa, kilkadziesiąt wierszy zapełnia samym wyliczeniem nazwisk rozlicznych plemion i narodów, które pod
sztandarem Osmana zebrały się na podbój Rzeczypospolitej.
Zasobami swej erudycji dorównał tu Potocki samemu Wiktorowi Hugo, lubującemu się w podobnych wyliczeniach, o czym przekona mały choć urywek tego spisu:
_Psylli, Baktrzy, Imawi,
Pargiedrzy, Geloni,_
_[...
] łysi Arymfei i Mezopotami,_
_Pryksi, Cyrci, Sabei, Kaspii, Albani,_
_Gdzie Ganges, gdzie Eufrat, gdzie Tanais z Nilem,_
_Gdzie się lerneńska hydra miesza z krokodylem,_
_Gdzie
Lenino Wulkanowe, gdzie starego raju_
_Małe znaki [...]_
_Tu Babilon i Memfis, Trypol z Alkairem_
_Wschodni świat, rumem dzisiaj zasypany szczerem_.
Jednakże w tej karawanie ludów, której towarzyszyły takie gromady rozlicznego bydła że sam „Febus złotowłosy”, jak dawno „snuje swojej sfery wydział”, nie dojrzał nic
podobnego — nie było i nie mogło być rzeczywistej siły wojennej „odjąwszy ludzi europejskich z czoła, ostatek czerń, szarańcza, motłoch, skomon, smoła”.
Rozmaitość ta dostarczyć mogła jedynie wdzięcznej bardzo treści do opisu lub obrazu, lecz dla utrzymania ładu w obozie, dla szybkości i dokładności w ruchach wojennych była
wielką przeszkodą i jednym z głównych powodów klęski.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. przegrywanie taśm szpulowych w polsce

Menu:

Reklama: