Wacław Potocki


Szczera boleść, zawiedzionego w swych najdroższych uczuciach i nadziejach poety, przebija się w tym wymownym tak wezwaniu, przechodzącym w gorzki wyrzut miejscami.
Na szczęście, wschodząca podówczas gwiazda Sobieskiego obudziła na nowo otuchę w sercu Potockiego i zwróciła całą uwagę i całą miłość jego ku osobie dzielnego pogromcy
Turków.
Wobec tej rycerskiej postaci, przy której blasku znikła blada figura króla, pocieszony poeta mści się za swój zawód, żartując lekceważąco ze swego niedawnego ideału w wierszu:
_Koszty ogromne na pospolite ruszenie pod Gołąb _(_Wety parnaskie,_).
Opowiada tu, iż król Michał, dla wystraszenia Turków z Podola, kazał porobić ogromne kotły na czterech doboszy, tak wielkie, iż cała skóra bawola ledwo wystarczała na obszycie
jednego, a każdy musiał być umieszczony na oddzielnym wozie:
_ _
_Pewnie tak srogich bębnów przestraszony echem, _
_Uciekłby był poganin z Kamieńca przed Lechem, _
_Rozumiejąc,
że tyleż serca tyleż ma sił —_
powiada poeta, wyśmiewając tak uwielbionego niedawno króla — Lecha. „[...
] kotły one — dodaje uszczypliwie — przy Jagiełłowych były mieczach powieszone”, ale gdy nie mogły się zmieścić w ciasnych drzwiach skarbca królewskiego w Krakowie,
„przysądzono piwu. Niech nie będzie nikomu postępek ten dziwny, alboż nie gorzałczany obóz i nie piwny” (pod Gołębiem), z którego „na wieki się Korona Polska nie wyszuma”.
Zawód ten, choć bolesny, nie trafił u Potockiego na umysł nie przygotowany do tego rodzaju niespodzianek, choć skłonny do zapału i egzaltacji, ze swego szlacheckiego, polskiego
temperamentu ulegał on — tak pod wpływem doświadczenia życiowego, z którego umiał korzystać, jak i książek ascetycznych, które z upodobaniem czytywał — przystępom
zniechęcenia, zwątpienia i filozoficzho-religijnej pogardy dla życia.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. przegrywanie taśm szpulowych w polsce
    przegrywanie kaset vhs
    Szamba betonowe Ostrów Wielkopolski
    Producent szamb betonowych i

Menu:

Reklama: