Wacław Potocki

Treść poematów Twardowskiego interesuje go daleko więcej niż opowiadania _Eneidy _o tak odległych półbajecznych czasach; artyzm rzymskiego mistrza nie istnieje dla niego; nie
czytał on prawdopodobnie _Eneidy _w całości, a szkolny wykład odwrócił jego uwagę od prawdziwych piękności nudnym, pedanckim komentowaniem drobiazgów, które zniechęciło do
bliższego poznania całego poematu.
Sława Twardowskiego mogła skłonić Potockiego do spróbowania sił na tym samym polu.
Inna, szlachetniejsza pobudka zachęcała go również do wstąpienia w ślady autora _Legacyji.
_Skoro, według przedstawionego powyżej poglądu ówczesnego, poetyczne dopiero odtworzenie zapewniało nieśmiertelność faktom i postaciom dziejowym, przeto uchronienie od zagłady w
toniach niepamięci świetnych wydarzeń z dziejów narodowych było obywatelskim obowiązkiem każdego uzdolnionego i stanowiło prawdziwą zasługę.
Mając przed oczami wierny obraz męstwa, cnót i potęgi przodków, potomkowie znajdą w nim otuchę w niedoli, pobudkę i wzór do naśladowania i pod tym względem przeto poeta
przysłuży się ojczyźnie i zjedna sobie prawo do wdzięczności odległych pokoleń.
Pojmując, a więcej odczuwając, potrzeby i pragnienia społeczeństwa w chwili, gdy abdykacja Jana Kazimierza postawiła je w konieczności radzenia o sobie i wytknięcia kierunku na
przyszłość, powziął Potocki prawdziwie zacną i podniosłą myśl, godną prawdziwego poety i obywatela, myśl odtworzenia w wielkim poemacie jednej ze świetnych chwil dziejowej
przeszłości, by zarówno swemu społeczeństwu, jak i całemu światu przypomnieć, wobec świeżych klęsk i upadku politycznego, dawniejszą wielkość i zasługi Rzeczypospolitej.
Świetny triumf oręża, a w istocie strategii wodzów polskich nad olbrzymią armią turecką, która w 1621 r.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. przegrywanie kaset vhs warszawa
    Radhika Apte dołącza do Merry Christmas w epizodyc
    Szamba betonowe Nowy Sącz
    Szamba betonowe Ostrów Wielkopolski

Menu:

Reklama: